Tehnomont-Pranjic.hr

BASIC WEB PAKET

Izrada web stranice, izrada logotipa,  održavanje.

Tehnomont Pranjić je obrt koji objedinjuje više poslovnih segmenata: elektroinstalacije, vodoinstalacije, centralno grijanje, klimatizaciju te instalaciju eko sustava.

Za društvo su napravljene usluge izrade logotipa prema postojećem prethodnom logotipu kako bi društvo ostalo u istoj “noti”. 

Web je klasični “one pager” koji u slučaju ovakvog društva rezultira brzom izradom web stranice. Izrada weba trajala je svega par dana nakon dobivenih informacija.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

I krenite sa nama u novu poslovnu avanturu.